15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: tuyết (88)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/06/2014 08:47

詠春雪

光映妝樓月,
花承歌扇風。
欲妒梅將柳,
故落早春中。

 

Vịnh xuân tuyết

Quang ánh trang lâu nguyệt,
Hoa thừa ca phiến phong.
Dục đố mai tương liễu,
Cố lạc tảo xuân trung.

 

Dịch nghĩa

Sắc tuyết phản chiếu ánh trăng sáng lên bên lầu trang điểm,
Hoa tuyết bay theo làn gió do quạt của ca công phất lên.
Vì ghen với sắc đẹp của mai và liễu,
Nên đã rơi trong xuân sớm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sắc ánh lên bên lầu trang điểm
Hoa bay theo gió phiến ca công
E mai với liễu không bằng
Nên trong xuân sớm rơi tung khắp trời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuyết màu trăng ánh chiếu lầu trang,
Hoa tuyết bay làn quạt gió sang.
Mai liễu sắc hương vì đố kỵ,
Nên trong xuân sớm mới mau tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ánh trăng màu tuyết lầu trang,
Ca công phất quạt theo làn tuyết bay.
Ghen cùng sắc đẹp liễu mai,
Nên trong xuân sớm tàn phai sắc màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Sáng ánh trăng khuê các,
Hoa theo gió quạt bay.
Là ghen mai với liễu,
Nên sớm đến xuân này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời