Tuyết trắng tinh khôi, tuyết nhẹ nhàng
Bay như tro bụi, chập chờn tan
Tung lên trong gió, tan trong lửa
Tấm lòng nhi nữ, tấm lòng em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)