Tuyết trắng tinh khôi, tuyết nhẹ nhàng
Bay như tro bụi, chập chờn tan
Tung lên trong gió, tan trong lửa
Tấm lòng nhi nữ, tấm lòng em


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)