Tuyết rơi
Tinh khôi
Tuyết rơi
Đơn côi

Tuyết quên mình trong trắng
Vơi giấc bên thềm nhà
Đêm tan trong hao buốt

Sáng đi dưới tuyết rơi
Đưa môi thổi
Nỗi niềm tan trong gió
Hòa tơ sao còn lại từ đêm
Ban mai trên mi mắt
Anh không đến
Hay là Không thể đến
Mong từng giờ
Vời vợi tuyết rơi, ơi...


Nguồn: Đóa hoa xuyên tuyết (thơ), Hoàng Thị Vinh, NXB Hội nhà văn, 2011