Hoa nở trên núi
Hoa nở
Không kể xuân đi hay hạ đến
Hoa vẫn nở

Trên núi
Hoa nở
Trên núi
Kia kìa, hoa nở một mình

Con chim con hót trên đỉnh núi
Yêu thích hoa
Nên chim sống
Đồi hoa

Hoa tàn trên núi
Hoa tàn
Không kể xuân đi hay hạ đến
Hoa tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)