02/07/2022 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa trên núi
산유화

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 22:34

 

Nguyên tác

산에는 꽃 피네
꽃이 피네
갈 봄 여름 없이
꽃이 피네

산에
산에
피는 꽃은
저만치 혼자서 피어 있네

산에서 우는 작은 새요
꽃이 좋아
산에서
사노라네

산에는 꽃 지네
꽃이 지네
갈 봄 여름 없이
꽃이 지네

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Hoa nở trên núi
Hoa nở
Không kể xuân đi hay hạ đến
Hoa vẫn nở

Trên núi
Hoa nở
Trên núi
Kia kìa, hoa nở một mình

Con chim con hót trên đỉnh núi
Yêu thích hoa
Nên chim sống
Đồi hoa

Hoa tàn trên núi
Hoa tàn
Không kể xuân đi hay hạ đến
Hoa tàn
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Hoa trên núi