春雪

春雪墮如簁,
渾家醉不知。
泥留虎鬥跡,
愁殺路傍兒。

 

Xuân tuyết

Xuân tuyết đoạ như si,
Hồn gia tuý bất tri.
Nê lưu hổ đấu tích,
Sầu sát lộ bàng nhi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Tuyết xuân đổ như rây
Cả nhà say chẳng tường
Trong bùn dấu cọp đấu
Sầu chết kẻ bên đường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuyết xuân đổ tựa sàng
Cả nhà say chẳng biết
Trong bùn in dấu cọp
Sầu chết khách bên đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân tuyết đổ đầy như tựa sàng,
Cả nhà chẳng biết say mơ màng.
Trong bùn in dấu cọp tranh đấu,
Sầu chết khách đang đi cạnh đàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời