Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài thơ)
- Trần Tử Ngang (54 bài thơ)
- Lạc Tân Vương (9 bài thơ)
- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài thơ)
- Tống Chi Vấn (28 bài thơ)
Tạo ngày 12/06/2014 10:37 bởi tôn tiền tử
Trần Tử Lương 陳子良 (?-632) người đất Ngô đời Tuỳ. Tới thời Đường, ông làm Hữu vệ suất phủ trưởng lại Tiêu Đức Ngôn 蕭德言, Canh Bão Đồng 庚袌同 làm Ẩn thái tử học sĩ. Thơ ông có 10 quyển, nay còn 13 bài.