送別

落葉聚還散,
征禽去不歸。
以我窮途泣,
沾君出塞衣。

 

Tống biệt

Lạc diệp tụ hoàn tán,
Chinh cầm khứ bất quy.
Dĩ ngã cùng đồ khấp,
Triêm quân xuất tái y.

 

Dịch nghĩa

Lá mới rụng tụ ở gốc, rồi gió thổi tản đi bốn phương,
Chim phương xa bay qua sẽ không trở lại.
Cùng tôi đã tới cuối đường rồi,
Nước mắt làm ướt áo ra quan ải của ông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá mới rụng tụ rồi lại tản
Chim phương xa bay ngán quay về
Cùng tôi tới cuối đường đê
Lệ rơi ướt áo ông đi ải ngoài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thổi lá rơi tản bốn phương,
Cùng tôi đã tới cuối con đường,
Chim bay xa thẳm không về lại.
Nước mắt ướt đầm áo ải ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá rời gió thổi bốn phương,
Chim bay xa thẳm chẳng vương vấn gì.
Cùng tôi đã cuối đường đi,
Lệ tuôn ướt áo anh về ải quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Lá rụng, tụ rồi tán,
Chim bay, về mấy khi.
Tiễn nhau đến cuối ngõ,
Lệ đẫm áo người đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Lá rơi gió thổi bốn bề
Chim bay sẽ chẳng quay về nơi qua
Tiễn nhau tới cuối đường xa
Lệ rơi ướt áo người ra biên thuỳ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời