16/06/2024 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh xuân tuyết
詠春雪

Tác giả: Trần Tử Lương - 陳子良

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2014 08:47

 

Nguyên tác

光映妝樓月,
花承歌扇風。
欲妒梅將柳,
故落早春中。

Phiên âm

Quang ánh trang lâu[1] nguyệt,
Hoa thừa ca phiến phong.
Dục đố mai tương liễu,
Cố lạc tảo xuân trung.

Dịch nghĩa

Sắc tuyết phản chiếu ánh trăng sáng lên bên lầu trang điểm,
Hoa tuyết bay theo làn gió do quạt của ca công phất lên.
Vì ghen với sắc đẹp của mai và liễu,
Nên đã rơi trong xuân sớm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sắc ánh lên bên lầu trang điểm
Hoa bay theo gió phiến ca công
E mai với liễu không bằng
Nên trong xuân sớm rơi tung khắp trời
[1] Xưa dùng để gọi phòng ốc phụ nữ ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Lương » Vịnh xuân tuyết