17/08/2020 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tuyết
春雪

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/01/2010 11:26

 

Nguyên tác

新年都未有芳華,
二月初驚見草芽。
白雪卻嫌春色晚,
故穿庭樹作飛花。

Phiên âm

Tân niên đô vị hữu phương hoa,
Nhị nguyệt sơ kinh kiến thảo nha.
Bạch tuyết khước hiềm xuân sắc vãn,
Cố xuyên đình thụ tác phi hoa.

Dịch nghĩa

Năm mới sang vẫn chưa thấy chút vẻ tốt tươi,
Đầu tháng hai chợt kinh ngạc thấy cỏ nảy chồi.
Tuyết trắng ghét vì xuân tới muộn,
Cố xuyên qua cây trong sân làm những bông hoa bay.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đầu năm chưa thấy chút màu tươi,
Kinh ngạc tháng hai cỏ nảy chồi.
Tuyết trắng chạnh lòng xuân tới chậm,
Lồng cây sân hoá rợp hoa bay.
Bài thơ này được tác giả làm vào mùa xuân năm Nguyên Hoà thứ 10 (815), khi đó ông đang làm quan tại Trường An, vịnh tuyết khi mùa xuân tại phương bắc đến muộn. Câu cuối mượn ý từ bài Bạch tuyết ca 白雪歌 của Sầm Tham 岑參 ví tuyết như hoa nở: “Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết, Hốt như nhất dạ xuân phong lai, Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai” 胡天八月即飛雪,忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開 (Trời Hồ tháng tám tuyết rơi đầy, Chợt như một đêm gió xuân tới, Ngàn vạn cây lê nở đầy hoa). Đông Phương Cầu 東方虯 đời Võ Hậu cũng vịnh tuyết bằng ý này: “Xuân tuyết mãn không lai, Xúc xứ tự hoa khai; Bất tri viên lý thụ, Nhược cá thị chân mai?” 春雪滿空來,觸處似花開;不知園裏樹,若箇是真梅? (Tuyết mùa xuân tới khắp trời, Nơi nó chạm xuống tựa như hoa nở; Không biết cây ở trong vườn kia, Có thực là hoa mai không?).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Xuân tuyết