寄江州白司馬

江州司馬平安否,
惠遠東林住得無。
湓浦曾聞似衣帶,
廬峰見說勝香爐。
題詩歲晏離鴻斷,
望闕天遙病鶴孤。
莫謾拘牽雨花社,
青雲依舊是前途。

 

Ký Giang Châu Bạch tư mã

Giang Châu tư mã bình an phủ,
Huệ Viễn, Đông Lâm trú đắc vô.
Bồn phố tằng văn tự y đới,
phong kiến thuyết thắng Hương Lô.
Đề thi tuế yến ly hồng đoạn,
Vọng khuyết thiên dao bệnh hạc cô.
Mạc mạn câu khiên vũ hoa xã,
Thanh vân y cựu thị tiền đồ.

 

Dịch nghĩa

Quan tư mã ở Giang châu có bình an không?
Có ở chùa cổ Đông Lâm của sư Huệ Viễn xưa không?
Nghe nói sông Bồn uốn khúc như giải áo,
Núi Lư nom cao hơn núi Hương Lô, phải không?
Thơ ông viết lúc cuối năm, chim hồng đã bay đi cả rồi,
Như con hạc bệnh cô đơn ngóng về thiên triều xa vời vợi.
Đừng dối lòng là đang theo đòi trăng hoa,
Con đường trước mắt vẫn là công danh sự nghiệp.


Giang Châu Bạch tư mã tức Bạch Cư Dị. Năm 815, ông đang giữ chức đông cung tả thiện đại phu trong triều, bị bọn cường quyền căm ghét, biếm ông đi làm tư mã ở Giang Châu (nay là huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Giang Châu tư mã bình yên chứ?
Huệ Viễn, Đông Lâm ở được ư?
Bồn khẩu nghe đồn như giải áo
Lư Phong thấy nói vượt Hương Lô
Đề thơ năm muộn, hồng thăm thẳm
Ngóng khuyết, trời xa, hạc vật vờ
Chớ vướng mưa hoa nới đó nữa
Mây xanh phía trước vẫn đường xưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bình yên chứ, Giang châu tư mã?
Chùa Đông Lâm xưa ở được không?
Sông Bồn như giải áo hồng?
Núi Lư nom vượt hơn Hương Lô nhiều?
Thơ ông viết năm tiêu chim khuất
Thiên triều xa hạc uất đơn côi
Xóm hoa đừng vướng vui chơi
Đường mây trước mắt vẫn mời gọi ta.

15.00
Trả lời