酬樂天春寄微之

鸚心明黠雀幽蒙,
何事相將盡入籠。
君避海鯨驚浪裏,
我隨巴蟒瘴煙中。
千山塞路音書絕,
兩地知春曆日同。
一樹梅花數升酒,
醉尋江岸哭東風。

 

Thù Lạc Thiên “Xuân ký Vi Chi”

Anh tâm minh điểm tước u mông,
Hà sự tương tương tận nhập lung.
Quân tị hải kình kinh lãng lý,
Ngã tuỳ Ba mãng chướng yên trung.
Thiên sơn tái lộ âm thư tuyệt,
Lưỡng địa tri xuân lịch nhật đồng.
Nhất thụ mai hoa sổ thăng tửu,
Tuý tầm giang ngạn khốc đông phong.


Lạc Thiên tức Bạch Cư Dị. Vi Chi tức Nguyên Chẩn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chim sẻ tâm đen, anh vũ sáng
Bởi vì đâu mù quáng vào lồng
Anh tránh cá voi, e nước sóng
Tôi theo rắn Thục trích sơn lam
Trăm sông nghìn núi không tin tức
Xuân đến hai nơi lịch vẫn cùng
Hoa mai một gốc bao nhiêu rượu
Say đến bờ sông khóc gió xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẹt tâm sáng, tâm chim sẻ tối
Nhốt vào lồng cùng tội như nhau
Ông kinh cá sóng bạc đầu
Tôi theo trăn Thục vào sâu khói mù
Cách quan san thư từ không có
Biết xuân về nhờ có lịch thôi
Vài thăng rượu, một gốc mai
Bờ sông ra khóc khi say gió lùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vẹt sáng, sẻ đen ở tấm lòng
cả hai cớ sự nhốt vào lồng.
Cá kình anh tránh kinh cơn sóng
Rắn Thục tôi theo khổ khói sương.
Hai xứ xuân sang tờ lịch có
Ngàn non ải cách tín thư không.
Cây mai hoa nở vài thăng rượu,
say đến bờ sông khóc gió đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời