06/03/2021 03:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỳ Bà đình
琵琶亭

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 16:14

 

Nguyên tác

樂天曾謫此江邊,
已嘆天涯涕泫然。
今日始知予罪大,
夷陵此去更三千。

Phiên âm

Lạc Thiên[1] tằng trích thử giang biên,
Dĩ thán thiên nhai thế huyễn nhiên.
Kim nhật thuỷ tri dư tội đại,
Di Lăng thử khứ cánh tam thiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lạc Thiên từng biếm ở ven sông
Than thở trời xa lệ đầm khăn
Nay mình mới biết vì tội lớn
Thêm ba nghìn dặm trích Di Lăng
Năm 1036, Âu Dương Tu bị đày xuống Di Lăng (nay là Nghi Xương, Hồ Bắc) làm huyện lệnh, khi đi ngang qua đình Tỳ Bà ở Cửu Giang, có lên đình làm thơ này nhớ đến Bạch Cư Dị.

[1] Tức Bạch Cư Dị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Tỳ Bà đình