玉樓春其一

尊前擬把歸期說,
未語春容先慘咽。
人生自是有情痴,
此恨不關風與月。

離歌且莫翻新闋,
一曲能教腸寸結。
直須看盡洛城花,
始共春風容易別。

 

Ngọc lâu xuân kỳ 1

Tôn tiền nghĩ bả quy kỳ thuyết,
Vị ngữ xuân dung tiên thảm yết.
Nhân sinh tự thị hữu tình si,
Thử hận bất quan phong dữ nguyệt.

Ly ca thả mạc phiên tân khuyết,
Nhất khúc năng giáo trường thốn kết.
Trực tu khán tận lạc thành hoa,
Thuỷ cộng xuân phong dung dị biệt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước ly tính chuyện về nhà,
Ngại ngùng chưa nói, xuân đà biến suy.
Thế nhân là giống tình si,
Hận này đâu phải tại vì gió trăng.
                                                     
Chia tay ngại khúc ly ca,
Một chương đã đủ xót xa ngậm ngùi.
Thử trông thành Lạc hoa rơi,
Gío mưa xuân cũng dễ thời biệt ly.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trước trên, nên lấy kỳ về ...quyết
Chưa nói, nét xuân đà thảm thiết
Ngưới đời ai cũng vướng tình si
Hận ấy chẳng can phong với nguyệt !

Ly ca chưa phải viết bài khuyết
Một khúc, khiến ruột đau khổ kết
Cần nên xem khắp Lạc Thành hoa
Thêm với gió xuân rất dễ biệt !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời