生查子-元夕

去年元夜時,
花市燈如晝。
月上柳梢頭,
人約黃昏後。

今年元夜時,
月與燈依舊。
不見去年人,
淚濕春衫袖。

 

Sinh tra tử - Nguyên tịch

Khứ niên nguyên dạ thì,
Hoa thị đăng như trú.
Nguyệt thướng liễu tiêu đầu,
Nhân ước hoàng hôn hậu.

Kim niên nguyên dạ thì,
Nguyệt dữ đăng y cựu.
Bất kiến khứ niên nhân,
Lệ thấp xuân sam tụ.

 

Dịch nghĩa

Năm ngoái, đêm rằm, tháng giêng
Chợ hoa đèn sáng như ban ngày
Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu
Người hẹn sau lúc hoàng hôn

Năm nay đêm rằm tháng giêng
Trăng với đèn vẫn như cũ
Chẳng gặp người năm ngoái
Nước mắt đẫm tay áo xuân


Có nơi chép bài này của Chu Thục Chân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đêm xuân năm ngoái thời
Rực phố hoa đăng rọi
Trên ngọn liễu trăng treo
Người hẹn hoàng hôn tới

Năm nay, nguyên dạ thời
Trăng với đèn không đổi
Người cũ biệt tăm rồi
Tay áo lệ đằm rưới


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Năm ngoái đêm nguyên tiêu
Chợ hoa đèn sáng rực
Ngọn liễu mảnh trăng treo
Hoàng hôn người hẹn ước

Năm nay đêm nguyên tiêu
Trăng với đèn như trước
Chẳng gặp người năm qua
Tay áo đầm lệ ướt


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Năm qua đêm thượng ngươn,
Đèn chợ hoa đua rực,
Ngọn liễu, mãnh trăng lên,
Người hẹn hoàng hôn khuất!

Năm nay đêm thượng ngươn
Trăng với đèn y trước,
Chẳng thấy người năm qua,
Tay áo lệ xuân ướt !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm trước đêm nguyên tiêu
Chợ hoa ngời đèn nến
Cành liễu mảnh trăng treo
Người hẹn hoàng hôn đến

Năm nay đêm nguyên tiêu
Trăng, đèn như năm trước
Chẳng thấy người năm qua
Áo xuân dầm lệ ướt

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đêm rằm năm ngoái, tháng giêng này,
Đèn sáng chợ hoa rõ tựa ngày.
Trăng ló nhô lên đầu ngọn liễu,
Hoàng hôn người hẹn lúc sau ngày.

Đêm rằm tháng tết đầu năm nay,
Trăng với đèn hoa sáng vẫn bày.
Chẳng thấy người xưa năm ngoái gặp,
Áo xuân nước mắt đẫm dầm tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguyên tiêu năm ngoái, đêm rằm,
Chợ hoa đèn sáng thêm trăng tựa ngày.
Trăng nhô lên ngọn liễu bày,
Hoàng hôn người hẹn lúc ngày nắng phai.

Đêm rằm tháng tết năm nay,
Trăng đèn hoa sáng vẫn bày suốt đêm.
Người xưa chẳng thấy bên thềm,
Áo xuân nước mắt ướt thêm tay dầm.

15.00
Trả lời