Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Sinh tra tử

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Án Kỷ Đạo
3 trả lời, 2015 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 16:52

Sinh tra tử

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Chu Thục Chân
4 trả lời, 1614 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/08/2008 07:53

Sinh tra tử

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Từ
1 trả lời, 938 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/09/2014 02:55

Sinh tra tử

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du thiếp
1 trả lời, 141 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/04/2020 14:19

Sinh tra tử

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Tồn nghi
2 trả lời, 2109 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 17:57

Sinh tra tử

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Thái Thân
1 trả lời, 879 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/12/2014 18:25

Sinh tra tử

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Triệu Ngạn Đoan
1 trả lời, 1768 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/03/2015 22:37

Sinh tra tử - Độc du Vũ Nham

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Tân Khí Tật
1 trả lời, 782 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/07/2015 10:01

Sinh tra tử - Nguyên tịch

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Âu Dương Tu
5 trả lời, 8436 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 02:37

Sinh tra tử - Tình cảnh

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Diêu Khoan
3 trả lời, 1518 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2007 18:59

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Sinh tra tử