Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]

Đào Nguyên ức cố nhân

25.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tần Quán
2 trả lời, 5153 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/02/2008 16:17

Giá cô thiên - Biệt tình

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Nhiếp Thắng Quỳnh
3 trả lời, 4310 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 14:30

Ngu mỹ nhân kỳ 1

104.10
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
5 trả lời, 28839 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:41

Sinh tra tử - Nguyên tịch

25.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Âu Dương Tu
6 trả lời, 13758 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 02:37

Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu

244.08
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
11 trả lời, 81714 lượt xem, 29 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 14:55

Tô mạc già

25.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Phạm Trọng Yêm
8 trả lời, 16936 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:14

Tương kiến hoan kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
4 trả lời, 9483 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:43

Tương kiến hoan kỳ 2

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
5 trả lời, 8605 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:43

Vũ lâm linh

45.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Liễu Vĩnh
6 trả lời, 13757 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/12/2006 08:56

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Đạm đạm u tình