相見歡其二

無言獨上西樓,
月如鉤。
寂寞梧桐深院,
鎖清秋。

剪不斷,
理還亂,
是離愁。
別是一般滋味,
在心頭。

 

Tương kiến hoan kỳ 2

Vô ngôn độc thướng tây lâu,
Nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện,
Toả thanh thâu.

Tiễn bất đoạn,
Lý hoàn loạn,
Thị ly sầu.
Biệt thị nhất ban tư vị,
Tại tâm đầu.


Từ điệu Tương kiến hoan còn có các tên Ô dạ đề 烏夜啼, Thu dạ nguyệt 秋夜月, Thướng tây lâu 上西樓, Tây lâu tử 西樓子 là do bài từ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Trơ mình lặng bước tây lâu,
Trăng vòng câu.
Tịch mịch ngô đồng viện thẳm,
Khoá thanh thâu.

Cắt chẳng nổi,
Gỡ càng rối,
Mối ly sầu.
Cảm thấy một riêng mùi vị,
Vởn tâm đầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Làm thinh, đơn chiếc lên lầu,
Trăng như câu.
Lặng lẽ ngô đồng trong viện,
Khoá mùa thu.

Cắt chẳng đứt,
Gỡ càng rối,
Ấy ly sầu.
Biết đó chính là hương vị,
Của tim đau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Đằng tây lẳng lặng lên lầu,
Mảnh trăng câu.
Cô quạnh ngô đồng sau viện,
Toát vẻ thâu.

Cắt chẳng nổi,
Gỡ lại rối,
Mối ly sầu.
Hẵng có một niềm riêng nữa,
Quẩn trong đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch thơ

Xin sửa lại chút bản dịch thơ của tác giả

Làm thinh, bước đến Tây Lâu,
Trăng lưỡi câu
Lặng lẽ ngô đồng trong viện,
Khoá mùa thu.

Cắt chẳng đứt,
Gỡ càng rối,
Ấy ly sầu.
Biết đó chính là hương vị,
Của tim đau.


Trăng như câu : là trăng hình lưỡi câu. Quả thật nếu để nguyên từ này người đọc rất khó hiểu.
Khoá mùa thu: có thể hiểu là mùa thu tận. (chết).
Của tim đau: trong nguyên bản tiếng hoa là Tại tâm đầu nghĩa là tại tâm này. Quả thật cái ý này rất khó diễn tả, nhưng tác giả cũng khá sát nghĩa rồi.
Bài này viết trong lúc tâm trạng ông ấy cô đơn rối bời, nếu đoán không lầm thì lúc này có lẽ là Hoàng Hậu Nga Hoàng mất.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Im lặng hướng lầu tây cất bước
Thấy chân trời trăng móc lưỡi câu
Ngô đồng lặng lẽ viện sâu
Vẻ thu bị khoá trong màu trong veo

Có một nỗi cắt lâu chẳng đứt
Càng gỡ càng rối rít không ra
Đó là ly biệt xa nhà
Đó là ly biệt xót xa vị hờn
Ngay tại tâm chờn vờn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời