03/06/2023 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương kiến hoan kỳ 2
相見歡其二

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 12:43

 

Nguyên tác

無言獨上西樓,
月如鉤。
寂寞梧桐深院,
鎖清秋。

剪不斷,
理還亂,
是離愁。
別是一般滋味,
在心頭。

Phiên âm

Vô ngôn độc thướng tây lâu,
Nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện,
Toả thanh thâu.

Tiễn bất đoạn,
Lý hoàn loạn,
Thị ly sầu.
Biệt thị nhất ban tư vị,
Tại tâm đầu.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Làm thinh, đơn chiếc lên lầu,
Trăng như câu.
Lặng lẽ ngô đồng trong viện,
Khoá mùa thu.

Cắt chẳng đứt,
Gỡ càng rối,
Ấy ly sầu.
Biết đó chính là hương vị,
Của tim đau.
Từ điệu Tương kiến hoan còn có các tên Ô dạ đề 烏夜啼, Thu dạ nguyệt 秋夜月, Thướng tây lâu 上西樓, Tây lâu tử 西樓子 là do bài từ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Tương kiến hoan kỳ 2