Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/07/2005 14:28 bởi Vanachi
Nhiếp Thắng Quỳnh 聶勝瓊 là một danh kỹ ở Biện Kinh đời Tống. Lý Chi Vấn 李之問 đến kinh sư hai bên được dịp tương thân, sau khi cách biệt, nàng viết bài Giá cô thiên gửi cho Chi Vấn, và đây cũng là bài từ duy nhất của nàng còn chép tới nay.