鷓鴣天-別情

玉慘花愁出鳳城,
蓮花樓下柳青青。
樽前一唱陽關曲,
別箇人人第五程。

尋好夢,
夢難成。
有誰知我此時情。
枕前淚共階前雨,
隔個窗兒滴到明。

 

Giá cô thiên - Biệt tình

Ngọc thảm hoa sầu xuất phụng thành,
Liên hoa lâu hạ liễu thanh thanh.
Tôn tiền nhất xướng “Dương Quan khúc”,
Biệt cá nhân nhân đệ ngũ trình.

Tầm hảo mộng,
Mộng nan thành.
Hữu thuỳ tri ngã thử thời tình.
Chẩm tiền lệ cộng giai tiền vũ,
Cách cá song nhi chích đáo minh.


Tương truyền bài từ này được viết để gửi Lý Chi Vấn 李之問, khi đó là chồng chưa cưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ngọc thảm hoa thê giã phượng thành
Lầu liên hoa dưới liễu xanh xanh
Dương Quan một khúc ca trên tiệc
Tiễn biệt ai ai mấy lộ trình

Tìm mộng đẹp
Mộng không thành
Có ai hay, đòi đoạn tâm tình
Lệ bên gối giọt mưa ngoài chái
Rỏ cách song cho tới sáng banh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vi Nhất Tiếu

Hoa sầu
Ngọc thảm
Người đi
Bên lầu liễu cứ xanh rì thế thôi
Chén này
một khúc chia phôi
Đường kia
năm chặng đưa người người ơi...
Tìm đâu?
Mộng đẹp xa rồi...
Biết ai thấu được tình tôi lúc này?
Gối lệ nhỏ
Thềm mưa bay
Cách song cùng khóc tới ngày bình minh.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ra khỏi thành hoa ngọc cũng mờ
Lầu sen tha thướt liễu xanh tơ
Đàn ca vừa dứt nâng ly cạn
Năm dặm đưa chân dạ thẫn thờ

Tìm giấc ngủ
Mãi nhưng chưa
Huống chi ai hiểu mối tơ vò
Gối lệ sau rèm mưa tí tách
Ngoài song từng giọt đến tinh mơ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời