24/05/2022 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc lâu xuân kỳ 1
玉樓春其一

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:39

 

Nguyên tác

尊前擬把歸期說,
未語春容先慘咽。
人生自是有情痴,
此恨不關風與月。

離歌且莫翻新闋,
一曲能教腸寸結。
直須看盡洛城花,
始共春風容易別。

Phiên âm

Tôn tiền nghĩ bả quy kỳ thuyết,
Vị ngữ xuân dung tiên thảm yết.
Nhân sinh tự thị hữu tình si,
Thử hận bất quan phong dữ nguyệt.

Ly ca thả mạc phiên tân khuyết,
Nhất khúc năng giáo trường thốn kết.
Trực tu khán tận lạc thành hoa,
Thuỷ cộng xuân phong dung dị biệt.

Bản dịch của mailang

Trước ly tính chuyện về nhà,
Ngại ngùng chưa nói, xuân đà biến suy.
Thế nhân là giống tình si,
Hận này đâu phải tại vì gió trăng.
                                                     
Chia tay ngại khúc ly ca,
Một chương đã đủ xót xa ngậm ngùi.
Thử trông thành Lạc hoa rơi,
Gío mưa xuân cũng dễ thời biệt ly.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Ngọc lâu xuân kỳ 1