30/07/2021 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Bạch Cư Dị
寄白居易

Tác giả: Từ Ngưng - 徐凝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2014 16:44

 

Nguyên tác

三條九陌花時節,
萬戶千車看牡丹。
爭遣江州白司馬,
五年風景憶長安。

Phiên âm

Tam điều cửu mạch hoa thì tiết,
Vạn hộ thiên xa khán mẫu đơn.
Tranh khiển Giang Châu Bạch tư mã,
Ngũ niên phong cảnh ức Trường An.

Dịch nghĩa

Mỗi độ hoa nở ở kinh đô,
Ngựa xe dập dìu đi ngắm hoa mẫu đơn.
Khiến quan tư mã họ Bạch ở Giang châu,
Suốt năm năm chạnh nhớ phong cảnh Trường An.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi kinh kỳ mỗi mùa hoa thắm
Bao ngựa xe đi ngắm mẫu đơn
Giang Châu tư mã chạnh buồn
Năm năm cứ nhớ phố phường Trường An
Tựa đề có bản chép là "Ký Bạch tư mã" 寄白司馬. Bạch Cư Dị năm 815 đang giữ chức Đông cung tả tán thiện đại phu (dạy thái tử học) thì bị giáng xuống chức Giang Châu tư mã rồi được triệu về kinh khoảng 5 năm sau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Ngưng » Ký Bạch Cư Dị