酬樂天頻夢微之

山水萬重書斷絕,
念君怜我夢相聞。
我今因病魂顛倒,
唯夢閑人不夢君。

 

Thù Lạc Thiên “Tần mộng Vi Chi”

Sơn thuỷ vạn trùng thư đoạn tuyệt,
Niệm quân liên ngã mộng tương văn.
Ngã kim nhân bệnh hồn điên đảo,
Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân.

 

Dịch nghĩa

Sông núi vạn trùng, thư từ khó khăn,
Nhớ thương nhau chỉ thấy nhau trong mộng.
Nay tôi mắc bệnh nên tâm thần hoảng hốt,
Toàn mộng thấy người dưng chứ không mộng thấy ông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cách sông núi thư từ khó nhận
Thương nhớ nhau trong mộng gặp thôi
Nay đang bệnh, dạ bồi hồi
Mộng toàn người lạ bạn tôi không vào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trình Kiên Cường

Ngăn sông cách núi thư nào thấy
Chỉ biết gặp nhau lúc giấc nồng
Sớm mai đau ốm hồn điên đảo
Mơ thấy người nao, chẳng thấy ông.

衣不如新、人不如故。
Y bất như tân, nhân bất như cố
Chưa có đánh giá nào
Trả lời