同白侍郎杏園贈劉郎中

一去瀟湘頭欲白,
今朝始見杏花春。
從來遷客應無數,
重到花前有幾人。

 

Đồng Bạch thị lang hạnh viên tặng Lưu lang trung

Nhất khứ Tiêu Tương đầu dục bạch,
Kim triêu thuỷ kiến hạnh hoa xuân.
Tòng lai thiên khách ưng vô số,
Trùng đáo hoa tiền hữu kỷ nhân.

 

Dịch nghĩa

Một lần đi Tiêu Tương cũng đủ tóc bạc trắng,
Hôm nay lần đầu tiên ngắm hoa hạnh trong ngày xuân.
Sau này có lẽ còn bị biếm trích nhiều,
Cùng ngắm hoa như thế này biết có còn ai?


Bạch thị lang tức Bạch Cư Dị, năm 827 giữ chức Hình bộ thị lang, sau cáo bệnh xin về miền đông. Lưu lang trung tức Lưu Vũ Tích, năm 827 giữ chức Chủ khách lang trung, sau đó bị biếm đi Tô Châu. Tác giả làm bài này có lẽ vào năm 828, nơi vườn hạnh của Bạch Cư Dị tại kinh đô, tiễn đưa Lưu Vũ Tích bị biếm đi Tô Châu. Ông cũng đâu ngờ ông mất trong năm này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một lần đến Tiêu Tương đầu bạc
Xuân ngắm hoa cùng bác lần đầu
Vẫn còn biếm trích về sau
Ngắm hoa đông đủ dễ hầu còn ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Một đến Tiêu Tương tóc trắng thay
Hạnh hoa xuân mới ngắm hôm nay.
Từ đây khách biếm đày nhiều nữa
Cùng ngắm hoa này biết có ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một đến Tiêu Tương đầu bạc trắng
Ngày xuân hoa hạnh ngắm hôm nay
Mai sau biếm trích bao nhiêu nữa?
Cùng ngắm hoa xuân biết có ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lần một đến Tiêu Tương bạc đầu,
Hạnh hoa xuân ngắm trong lần đầu.
Sau này có lẽ nhiều lần biếm,
Cùng ngắm hoa này ai nữa đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời