Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Dữ Mộng Đắc cố tửu nhàn ẩm, thả ước hậu kỳ

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
4 trả lời, 3194 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/10/2013 07:26

Điệp tiền

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
4 trả lời, 1156 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 26/08/2016 04:22

Đồng Bạch thị lang hạnh viên tặng Lưu lang trung

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
4 trả lời, 1317 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/06/2014 22:39

Hành Dương dữ Mộng Đắc phân lộ tặng biệt

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
6 trả lời, 2448 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/07/2005 00:09

Luận thi kỳ 25

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
1 trả lời, 1269 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/10/2008 02:36

Tam tặng Lưu viên ngoại

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
3 trả lời, 1471 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/03/2014 11:06

Thù Mộng Đắc tỉ huyên thảo kiến tặng

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
4 trả lời, 2090 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/08/2014 11:23

Tống Lưu Vũ Tích

Trung Quốc » Trung Đường » Đậu Củng
3 trả lời, 1346 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/02/2014 20:58

Trùng tặng kỳ 1

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
2 trả lời, 1315 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2014 17:31

Trùng tặng kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
2 trả lời, 1105 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 26/08/2016 00:52

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Lưu Vũ Tích