與夢得沽酒閑飲且約後期

少時猶不懮生計,
考後誰能惜酒錢。
共把十千沽一斗,
相看七十欠三年。
閑征雅令窮經史,
醉聽清吟勝管弦。
更待菊黃家釀熟,
共君一醉一陶然。

 

Dữ Mộng Đắc cô tửu nhàn ẩm, thả ước hậu kỳ

Thiếu thì do bất ưu sinh kế,
Khảo hậu thuỳ năng tích tửu tiền.
Cộng bả thập thiên cô nhất đấu,
Tương khan thất thập khiếm tam niên.
Nhàn chinh nhã lệnh cùng kinh sử,
Tuý thính thanh ngâm thắng quản huyền.
Cánh đãi cúc hoàng gia nhưỡng thục,
Cộng quân nhất tuý nhất đào nhiên.

 

Dịch nghĩa

Lúc tuổi trẻ đã không màng sinh kế,
Nay về già ai còn tiếc tiền rượu?
Chung nhau mua loại rượu mười ngàn quan một đấu,
Nhìn nhau mới thấy thiếu ba năm cùng tròn bảy mươi tuổi.
Rượu vào, lời hay ý đẹp thoát ra bằng thơ,
Nghe giọng ngâm thanh tao còn thích hơn nghe đàn sáo.
Đợi rượu cúc nhà tôi ủ chín,
Mời ông tới đánh chén một bữa thật no say.


Mộng Đắc là tự của Lưu Vũ Tích, bạn thơ, bạn đồng niên và cũng là bạn đồng liêu của tác giả. Bài này viết khoảng năm 837, lúc đó hai ông vừa 67 tuổi. Họ Bạch làm Thái tử thiếu truyền, họ Lưu làm Thái tử tân khách. Hai ông ra quán ở đông đô Lạc Dương chung tiền mua rượu quý uống, nhân đó họ Bạch mời họ Lưu lại nhà mình uống rượu cúc cho kỳ hẹn tới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Viên Thu

Trẻ thì kế sống chẳng ưu tiên,
Già hẳn rượu ngon chả tiếc tiền.
Bạc cộng mười ngàn mua một đấu,
Tuổi cùng bảy chục thiếu ba niên.
Vui tràn thi hứng, thôi kinh sử,
Say lắng lời ngâm, chán sáo huyền.
Đợi lúc nhà mình thơm rượu cúc,
Mời ông cùng một trận say riêng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lúc trẻ mưu sinh chuyện chẳng màng
Về già ai lại tiếc chi tiền
Mười ngàn một đấu mau chung lại
Bảy chục non ba vốn chẳng riêng
Rượu chuốc ý hay vui khó sánh
Say ngâm giọng tốt thích nào hơn
Đợi khi rượu cúc men vừa chín
Thoả thích mời anh một trận ngon

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc còn trẻ không màng sinh kế
Nay về già há dễ tiếc tiền
Mười ngàn đấu rượu mua liền
Nhìn nhau bảy chục ba niên mới tròn
Rượu vui uống, lòng tràn thi hứng
Nghe ngâm nga quên lửng sáo đàn
Rượu nhà ủ chín mời chàng
Lại tôi nâng chén say càng uống thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lúc trẻ kế sinh đã chẳng màng,
Chung mua đấu rượu mười ngàn quan,
Về già lại tiếc chi tiền rượu,
Dù thiếu ba năm bảy mươi làng.
Ý đẹp lời hay thơ rượu hứng,
Giọng ngâm thanh lịch hơn kèn, đàn.
Cúc nhà ủ chín tôi đang đợi,
Thoả thích mời ông một chén tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời