送劉禹錫

十年憔悴武陵溪,
鶴病深林玉在泥。
今日太行平似砥,
九霄初倚入雲梯。

 

Tống Lưu Vũ Tích

Thập niên tiều tuỵ Vũ Lăng khê,
Hạc bệnh thâm lâm ngọc tại nê.
Kim nhật thái hành bình tự chỉ,
Cửu tiêu sơ ỷ nhập vân thê.

 

Dịch nghĩa

Mười năm sống tiều tuỵ bên suối Vũ Lăng,
Như con hạc ốm trong rừng sâu, viên ngọc vùi trong bùn.
Hôm nay đường lớn thênh thang, bằng phẳng như đá mài,
Thang mây đã bắc sẵn để thẳng bước lên trời cao.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mười năm suối Võ Lăng tiều tuỵ
Như hạc suy, ngọc quý trong bùn
Hôm nay đường lớn khai thông
Thang mây đã bắc thẳng luôn lên trời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiều tuỵ mười năm suối Vũ Lăng
Rừng sâu hạc ốm ngọc trong bùn
Mừng nay đường lớn bằng như đá
Đã sẵn thang mây đến cửu trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm tiều tuỵ Vũ Lăng sầu,
Hạc ốm ngọc vùi chốn suối sâu.
Đường lớn thênh thang, như đá phẳng,
Thang mây bắc sẵn bước cao lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời