酬夢得比萱草見贈

杜康能散悶,
萱草解忘憂。
借問萱逢杜,
何如白見劉。
老衰勝少夭,
閑樂笑忙愁。
試問同年內,
何人得白頭。

 

Thù Mộng Đắc tỉ huyên thảo kiến tặng

Đỗ Khang năng tán muộn,
Huyên thảo giải vong ưu.
Tá vấn huyên phùng Đỗ,
Hà như Bạch kiến Lưu.
Lão suy thắng thiếu yểu,
Nhàn lạc tiếu mang sầu.
Thí vấn đồng niên nội,
Hà nhân đắc bạch đầu.


Mộng Đắc tức Lưu Vũ Tích, thơ tặng thơ Bạch Cư Dị có câu: "Duy quân tỉ Huyên thảo, Tương kiến khả vong ưu" 唯君比萱草,相見可忘憂 (Riêng anh như nhánh cỏ Huyên, Gặp nhau quên hết ưu phiền).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu Đỗ Khang làm tan buồn bực
Hoa cỏ Huyên giải hết ưu phiền
Xin hỏi huyên khi tương phùng Đỗ
Có được như Bạch gặp Lưu quân
Tuy già yếu còn hơn chết trẻ
Nhàn mà vui cười cợt lo buồn
Thử hỏi xem những người cùng tuổi
Có mấy ai đầu bạc răng long

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu ngon xua được nỗi buồn
Cỏ thơm giải hết muộn phiền tâm tư
Gặp nhau cho thoả mong chờ
Quen nhau cho thoả mến ưa trong lòng
Ốm già hơn phải chết non
Khách nhàn cười kẻ khối buồn đeo chi
Đồng niên xin hỏi câu nầy
Đến nay tóc bạc như mây mấy người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu đỗ khang giúp tan sầu tủi
Cỏ huyên còn tên giải ưu phiền
Đỗ khang rượu gặp cỏ huyên
Tỉ như Lưu Bạch có duyên tương phùng?
Già suy hơn trẻ vong mạng sớm
Nhàn nhã vui chê lắm chuyện buồn
Hỏi xem cùng tuổi một phường
Mấy ai tóc bạc tuyết sương như mình?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rượu Đỗ Khang làm tan buồn phiền,
Ưu sầu giải hết cỏ hoa huyên.
Hỏi huyên khi gặp cây hoa Đỗ,
Như Bạch tương phùng Lưu bậc hiền
Già yếu mà còn hơn chết trẻ,
Nhàn vui cười cợt hết lo phiền.
Hỏi xem thử những người cùng tuổi,
Có mấy ai còn đầu bạc chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời