重贈其一

聞說將雛向墨池,
劉家還有異同詞。
如今試遣隈牆問,
已道世人那得知。

 

Trùng tặng kỳ 1

Văn thuyết tương sồ hướng mặc trì,
Lưu gia hoàn hữu dị đồng từ.
Như kim thí khiển ôi tường vấn,
Dĩ đạo thế nhân na đắc tri.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói cho con cháu hướng về bút mực,
Nhà họ Lưu có cách viết khác đời.
Như nay có lại góc tường mà riêng hỏi,
Thì được biết: người cõi thế không sao hiểu được.


Bài này làm tặng Lưu Vũ Tích, bạn thơ và bạn đồng liêu thân thiết của tác giả. Họ Lưu và con cháu đều giỏi thư pháp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cho con cháu hướng về bút mực
Nhà họ Lưu ở mức khác đời
Góc tường riêng hỏi thăm chơi
Mới hay nói chẳng ai người hiểu đâu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe nói cháu con hướng bút mực,
Nhà Lưu cách viết khác người đời.
Như nay lại góc tường riêng hỏi,
Được biết không sao hiểu cõi người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời