哭劉尚書夢得其一

西海齊名白與劉,
百年交分兩綢繆。
同貧同病退閑日,
一死一生臨老頭。
杯酒英雄君與操,
文章微婉我知丘。
賢豪雖歿精靈在,
應共微之地下遊。

 

Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 1

Tây Hải tề danh Bạch dữ Lưu,
Bách niên giao phận lưỡng trù mâu.
Đồng bần đồng bệnh thoái nhàn nhật,
Nhất tử nhất sinh lâm lão đầu.
Bôi tửu anh hùng quân dữ tháo,
Văn chương vi uyển ngã tri khâu.
Hiền hào tuy một tinh linh tại,
Ưng cộng Vi Chi địa hạ du.

 

Dịch nghĩa

Ở Tây Hải danh của Bạch và Lưu ngang nhau (Bạch Cư Dị và Lưu Vũ Tích)
Trăm năm phận sự cả hai đều ngổn ngang bận rộn
Khi về hưởng nhàn, chỉ có nghèo và bệnh hoạn
Cả hai cùng già, một chết một sống
Chén rượu anh hùng, anh tán trợ tiết tháo
Văn chương vụn vặt nhu nhuyển, tôi gìn giữ lề lối
Người tài tuy mất nhưng anh linh vẫn còn
Cùng với Vi Chi đi vào lòng đất lạnh.


Lưu thượng thư Mộng Đắc: tức Lưu Vũ Tích tự Mộng Đắc, có làm thượng thư bộ Lễ niên hiệu Hội Xương (Đường Vũ Tông Lý Viêm) trong 2 năm rồi chết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Bạch, Lưu, Tây Hải nổi danh
Trăm năm phận sự trở thành ngổn ngang
Vừa nghèo vừa bệnh, tuổi nhàn
Một đi một ở hai đàng khác nhau
Hào hùng anh nối chí cao
Còn tôi chữ nghĩa khép vào lối xưa
Anh linh để lại, anh đi
Vào lòng đất có Vi Chi bạn đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tây Hải ngang danh Lưu có Bạch
Trăm năm thân phận gắn liền nhau.
Hưởng nhàn cùng được nghèo thêm bệnh
Tuổi lão người đi trước kẻ sau.
Chén rượu hào hùng anh tiết tháo
Văn chương vụn vặt tớ gìn lâu.
Người tài tuy mất anh linh đó
Cùng với Vi Chi dạo đất sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tây Hải lừng danh sánh Bạch Lưu
Trăm năm công việc chất chồng nhau
Bệnh nghèo chung phận nhàn bao lúc
Sinh tử đôi đường kẻ trước sau
Chén rượu anh hùng người giữ tiếng
Văn chương mỹ lệ tớ còn lưu
Hiền tài tuy khuất còn linh khí
Cùng với Vi Chi dưới đất chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Tây Hải danh Lưu ngang Bạch
Phận cả đời ràng buộc với nhau
Về hưu thanh bạch ốm đau
Một thì mất trước, kẻ sau sống già
Ông chén rượu khề khà tiết tháo
Tôi văn chương tinh xảo giữ gìn
Hiền tài mất, anh linh còn
Cùng Vi Chi dưới Suối Vàng rong chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tây Hải Bạch Lưu danh sánh nhau,
Trăm năm phận sự ngổn ngang đầu.
Hưởng nhàn chỉ có nghèo thêm bệnh,
Sống chết theo nhau kẻ trước sau.
Chén rượu anh hùng, anh tiết tháo,
Văn chương nhu nhuyển, tôi gìn lâu.
Người tài tuy mất anh linh mãi,
Vào với Vi Chi lòng đất sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời