Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
6 bài thơ
Tạo ngày 29/12/2013 13:46 bởi Vanachi
Đậu Củng 竇鞏 tự Hữu Phong 友封, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà, từng giữ các chức Thị ngự sử, Ty huân viên ngoại, Hình bộ lang trung. Thơ còn 39 bài trong "Toàn Đường thi".