Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2014 21:12

贈王氏小兒

竹林會裏偏憐小,
淮水清時最覺賢。
莫倚兒童輕歲月,
丈人曾共爾同年。

 

Tặng Vương thị tiểu nhi

Trúc Lâm hội lý thiên liên tiểu,
Hoài thuỷ thanh thì tối giác hiền.
Mạc ỷ nhi đồng khinh tuế nguyệt,
Trượng nhân tằng cộng nhĩ đồng niên.

 

Dịch nghĩa

Hội Trúc Lâm tín nhiệm người trẻ tuổi,
Trong thời gian hoạt động ở sông Tần Hoài người đó tài ba nhất.
Đừng tưởng còn ít tuổi tài cao mà coi nhẹ người lớn tuổi.
Vì người lớn tuổi cũng có lúc trẻ như ngươi bây giờ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hội Trúc Lâm chuộng người tuổi trẻ
Trên sông Hoài đã hé tài ba
Xin đừng ỷ trẻ khinh già
Người già cũng đã có qua trẻ thời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong hội Trúc Lâm quí kẻ tài
Hiền nhân nổi tiếng nhất sông Hoài
Trẻ trai chớ cậy khinh  già cả
Già cả ngày xưa cũng trẻ trai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong hội Trúc Lâm tín nhiệm tài,
Tài ba nổi tiếng nhất Tần Hoài.
Trẻ tài chớ nhẹ người già cả.
Người lớn cũng qua lúc trẻ trai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời