Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2014 20:47

寄南遊兄弟

書來未報幾時還,
知在三湖五嶺間。
獨立衡門秋水闊,
寒鴉飛去日銜山。

 

Ký nam du huynh đệ

Thư lai vị báo kỷ thì hoàn,
Tri tại tam hồ ngũ lĩnh gian.
Độc lập Hành Môn thu thuỷ khoát,
Hàn nha phi khứ nhật hàm sơn.

 

Dịch nghĩa

Nhận thư chưa hồi âm, thì lại nhận được thư nữa,
Được biết mọi người đang vui chơi ở nơi ba hồ năm núi.
Chỉ ta cô đơn đứng ở Hành Môn coi sông rộng,
Nhạn lạnh bay đi và mặt trời lặn khuất núi.


Huynh đệ chỉ nhà họ Đậu của tác giả có 5 anh em (Thường, Mâu, Quần, Tường và Củng) đều là các thi nhân có tiếng đời Đường, được ghi trong "Đường toàn thi" và được người đương thời xưng tụng là "ngũ Đậu".

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhận được thư chưa hồi lại tới
Biết đang chơi năm núi ba hồ
Hành Môn lặng ngắm bơ vơ
Quạ bay sông rộng non tô ráng chiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chưa kịp hồi âm lại nhận thư
Năm hồ ba núi biết đang chơi
Sông thu riêng tại Hành Môn ngắm
Nhạn lạnh non xa khuất mặt trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chưa kịp trả lời, lại nhận rồi,
Ba hồ năm núi đang vui chơi.
Chỉ ta đứng ở Hành Môn ngắm,
Nhạn lạnh núi xa khuất mặt trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời