從軍別家

自笑儒生著戰袍,
書齋壁上掛弓刀。
如今便是征人婦,
好織回文寄竇滔。

 

Tòng quân biệt gia

Tự tiếu nho sinh trước chiến bào,
Thư trai bích thượng quải cung đao.
Như kim tiện thị chinh nhân phụ,
Hảo chức hồi văn ký Đậu Thao.

 

Dịch nghĩa

Tự cười mình là nho sinh, nay khoác chiến bào,
Trên vách thư phòng treo đầy cung đao.
Nàng nay đã là vợ chiến sĩ xa nhà rồi,
Hãy dệt hồi văn bằng gấm rồi gửi cho chồng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cười mỉm nho sinh mặc chiến bào
Thư phòng trên vách lắm cung đao
Thời nay vợ lính nên theo cũ
Dệt gấm hồi văn gửi Đậu Thao

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cười kẻ nho sinh mặc chiến bào
Thư phòng la liệt những cung đao
Vốn nay đã sớm là chinh phụ
Gấm dệt hồi văn gởi Đậu Thao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời