早春送宇文十歸吳

春遲不省似今年,
二月無花月滿天。
村店閉門何處宿?
夜深遙喚隔江船。

 

Tảo xuân tống Vũ Văn Thập quy Ngô

Xuân trì bất tỉnh tự kim niên,
Nhị nguyệt vô hoa nguyệt mãn thiên.
Thôn điếm bế môn hà xứ túc?
Dạ thâm dao hoán cách giang thuyền.

 

Dịch nghĩa

Không có năm nào xuân tới trễ như năm nay,
Trăng chiếu khắp trời mà không thấy bông hoa nào.
Hàng quán trong xóm đã đóng cửa hết, biết nghỉ ở đâu?
Đêm đã khuya còn phải kêu gọi đò từ bên kia sông.


Vũ Văn Thập có thể là Vũ Văn Tịch trong bài "Tương Dương hàn thực ký Vũ Văn Tịch" của cùng tác giả, hoặc người nào khác mang họ Vũ Văn thứ mười.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không năm nào năm nay xuân muộn
Trăng đầy trời không một bông hoa
Hàng quán đóng, không người qua
Canh khuya phải gọi đò xa đến gần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân chậm năm này khác mọi năm
Tháng hai hoa muộn ánh trăng trong
Quán khuya đóng cửa tìm đâu nghỉ
Vang tiếng đò đêm cách bến sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm nào xuân trễ như nay không?
Trăng chiếu khắp trời chẳng thấy bông.
Hàng quán đóng rồi, đâu chỗ nghỉ?
Đêm khuya phải gọi đò bên sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời