19/01/2021 00:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo xuân tống Vũ Văn Thập quy Ngô
早春送宇文十歸吳

Tác giả: Đậu Củng - 竇鞏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2014 20:52

 

Nguyên tác

春遲不省似今年,
二月無花月滿天。
村店閉門何處宿?
夜深遙喚隔江船。

Phiên âm

Xuân trì bất tỉnh tự kim niên,
Nhị nguyệt vô hoa nguyệt mãn thiên.
Thôn điếm bế môn hà xứ túc?
Dạ thâm dao hoán cách giang thuyền.

Dịch nghĩa

Không có năm nào xuân tới trễ như năm nay,
Trăng chiếu khắp trời mà không thấy bông hoa nào.
Hàng quán trong xóm đã đóng cửa hết, biết nghỉ ở đâu?
Đêm đã khuya còn phải kêu gọi đò từ bên kia sông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không năm nào năm nay xuân muộn
Trăng đầy trời không một bông hoa
Hàng quán đóng, không người qua
Canh khuya phải gọi đò xa đến gần
Vũ Văn Thập có thể là Vũ Văn Tịch trong bài "Tương Dương hàn thực ký Vũ Văn Tịch" của cùng tác giả, hoặc người nào khác mang họ Vũ Văn thứ mười.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đậu Củng » Tảo xuân tống Vũ Văn Thập quy Ngô