送別

春江愁送君,
蕙草生氤氳。
醉後不能語,
鄉山雨紛紛。

 

Tống biệt

Xuân giang sầu tống quân,
Huệ thảo sinh nhân uân.
Tuý hậu bất năng ngữ,
Hương sơn vũ phân phân.

 

Dịch nghĩa

Buồn rầu tiễn ông trên sông xuân,
Trời đất hoà hợp, cỏ và hoa huệ tươi tốt.
Đã ngà say nên chẳng nói gì nữa,
Mưa rơi mù mịt trên núi quê.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông xuân sầu tiễn anh đi
Cỏ cây lan huệ phủ đầy khói sương
Say rồi nào biết nói năng
Núi quê chỉ thấy mưa giăng mịt mùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Buồn tiễn bạn sông xuân
Cỏ huệ mờ sương khói
Say rồi thôi chẳng nói
Núi quê mưa mịt mùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên sông xuân tiễn ông buồn bã
Khí trời hoà với cỏ huệ tươi
Tiệc xong không nói thêm lời
Trên non nhà có mưa rơi mịt mù.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông xuân sầu tiễn bạn
Trời đất cỏ hoa tươi
Say rồi thôi chẳng nói
Núi quê mù mưa rơi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời