丹陽送韋參軍

丹陽郭裏送行舟,
一別心知兩地秋。
日晚江南望江北,
寒鴉飛盡水悠悠。

 

Đan Dương tống Vi tham quân

Đan Dương quách lý tống hành chu,
Nhất biệt tâm tri lưỡng địa thu.
Nhật vãn giang nam vọng giang bắc,
Hàn nha phi tận thuỷ du du.

 

Dịch nghĩa

Tiễn ông lên thuyền ở ngoại thành Đan Dương,
Hai ta đều cảm được nỗi sầu ly biệt.
Bóng chiều đã ngả, ở bờ nam vời trông nơi bờ bắc,
Quạ trốn lạnh đã bay đi hết, sông nước thật mênh mông.


Đan Dương nay ở phía nam huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài Đan Đương bến đò đưa tiễn
Một lần xa quyến luyến vương sầu
Trời chiều nam bắc trông nhau
Quạ bay đi hết, sông sâu xa mờ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đan Dương ngoài bến tiễn thuyền đi
Xa cách đôi nơi chạnh vẻ thu
Trời tối hai bờ vời vợi ngắm
Mênh mông sông nước, quạ bay mù

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đan Dương thành bến tiễn người đi,
Thương cảm hai ta sầu biệt ly.
Vời vợi chiều nam trông bến bắc,
Mênh mông sông nước quạ bay đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiễn ông lên thuyền Đan Dương,
Hai ta đều cảm sầu thương xa rời.
Chiều nam bờ bắc trông vời,
Quạ bay trốn lạnh nước trời mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời