Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2014 11:34

歲初喜皇甫侍御至

湖上新正逢故人,
情深應不笑家貧。
明朝別後門還掩,
修竹千竿一老人。

 

Tuế sơ hỉ Hoàng Phủ thị ngự chí

Hồ thượng tân chính phùng cố nhân,
Tình thâm ưng bất tiếu gia bần.
Minh triêu biệt hậu môn hoàn yểm,
Tu trúc thiên can nhất lão nhân.

 

Dịch nghĩa

Bên hồ ngày mùng một Tết được gặp người thân thiết,
Vì tình quen biết đã lâu nên không chê cười nhà nghèo.
Sáng mai, khi tiễn khách về rồi, đóng cửa lại,
Giữa cả ngàn cây tre cao, chỉ còn một thân già này.


Hoàng Phủ thị ngự có thể là một trong hai anh em Hoàng Phủ Nhiễm và Hoàng Phủ Tăng, cả hai đều làm thị ngự và đều là thi nhân cùng thời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày đầu năm gặp người thân thiết
Quen biết lâu chẳng chấp nhà nghèo
Khách về đóng cửa buồn teo
Giữa ngàn cây trúc quạnh hiu ông già

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nguyên đán bên hồ gặp cố nhân
Phận nghèo đâu ngại vốn tình thân
Sáng mai tiễn bạn cài then cửa
Sống giữa ngàn tre một lão ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên hồ ngày Tết gặp người thân,
Quen biết lâu năm chẳng ngại ngần.
Mai tiễn khách về rồi đóng cửa,
Ngàn tre sống chỉ lão già gân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cố nhân ngày tết bên hồ,
Lâu năm quen biết chẳng lo giàu nghèo.
Khách về rồi đóng cửa theo,
Chỉ còn sống giữa ngàn tre thân già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời