Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/11/2016 07:23

酬劉圓外見寄

蘇耽佐郡時,
近出白雲司。
藥補清羸病,
窗吟絕妙詞。
柳塘春水漫,
花塢夕陽遲。
欲識懷君意,
明朝訪楫師。

 

Thù Lưu viên ngoại kiến ký

Tô Đam tá quận thì,
Cận xuất Bạch vân ty.
Dược bổ thanh luy bệnh,
Song ngâm tuyệt diệu từ.
Liễu đường xuân thuỷ mạn,
Hoa ổ tịch dương trì.
Dục thức hoài quân ý,
Minh triêu phỏng tiếp sư.

 

Dịch nghĩa

Mừng Tô Đam nay làm phó quận,
Từ Bạch vân ty chuyển về mới đây.
Phải uống thuốc bổ vì gầy gò,
Bên song ngâm những vần thơ tuyệt diệu.
Nước mùa xuân lên cao bên bờ đê trồng liễu,
Mặt trời lặn chậm trong vườn hoa.
Nhận ra nhớ ông nhiều,
Sáng mai tôi sẽ đi gặp bác chèo thuyền.


Viên ngoại, gọi tắt của viên ngoại lang, một quan chức; chức này dưới chức lang trung một bậc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mừng Tô Đam nay làm phó quận
Bạch vân ty gần cận chuyển về
Gầy còm thuốc bổ phải bê
Bên song ngâm những vần thơ tuyệt vời
Nước xuân tràn bờ nơi trồng liễu
Nắng tắt dần cuối nẻo vườn hoa
Nhớ ông vừa chợt nhận ra
Sáng mai tôi sẽ thăm qua bác chèo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nay mừng phó quận bác Tô Đam,
Từ Bạch vân ty về mới làm.
Thuốc bổ phải dùng vì ốm yếu,
Vần thơ tuyệt diệu bên song ngâm.
Mùa xuân tràn nước cao đê liễu,
Ánh nắng vườn hoa chậm tối sầm.
Chợt nhận nhớ ông như giục giả,
Sáng mai tôi sẽ viếng thuyền lam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời