Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2014 11:37

送人入金華

明月雙溪水,
清風八詠樓。
昔年是客處,
今日送君遊。

 

Tống nhân nhập Kim Hoa

Minh nguyệt song khê thuỷ,
Thanh phong Bát Vịnh lâu.
Tích niên thị khách xứ,
Kim nhật tống quân du.

 

Dịch nghĩa

Trăng sáng trên nơi hai suối hợp lưu,
Gió mát trên lầu Bát Vịnh.
Năm xưa với ta chốn đây là đất khách,
Hôm nay tôi tiễn ông đi chơi.


Tựa đề có bản ghi là "Tặng biệt Đông Dương khách". Kim Hoa nay là huyện cùng tên, tỉnh Chiết Giang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sáng vùng hai khe hợp định
Gió mát trên lầu Bát Vịnh đây
Năm xưa đất khách chốn này
Tiễn ông du ngoạn hôm nay lên đường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng sáng trên hai suối hợp lưu,
Trên lầu Bát Vịnh gió lành hơn.
Năm xưa đất khách đây là chốn,
Tôi tiễn ông đi nay ngoạn du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng trăng hai suối hợp lưu,
Trên lầu Bát Vịnh gió qua mát lành.
Năm xưa đất khách đây thành,
Hôm nay tôi tiễn ông anh chơi ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời