Trăng sáng vùng hai khe hợp định
Gió mát trên lầu Bát Vịnh đây
Năm xưa đất khách chốn này
Tiễn ông du ngoạn hôm nay lên đường

tửu tận tình do tại