季春

江南季春天,
蓴葉細如弦。
池邊草作徑,
湖上葉如船。

 

Quý xuân

Giang Nam quý xuân thiên,
Thuần diệp tế như huyền.
Trì biên thảo tác kính,
Hồ thượng diệp như thuyền.

 

Dịch nghĩa

Ngày cuối xuân ở Giang Nam,
Lá rau dút nhỏ như dây đàn.
Cỏ ở bờ ao mọc lan ra đường mòn,
Lá trên hồ giống như chiếc thuyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân Giang Nam đang vào độ cuối
Rau dút thon như sợi dây đàn
Bờ ao cỏ lấn lối mòn
Lá sen trông giống thuyền con trên hồ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giang Nam ngày tháng cuối xuân
Rau rút lá nhỏ dây đàn giống sao
Cỏ thành đường nhỏ bên ao
Lá như thuyền nổi lao xao mặt hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Nam ngày cuối xuân đây,
Rau thuần lá nhỏ như dây đàn cầm.
Bờ ao cỏ mọc lan tràn,
Lá trên hồ giống thuyền đang đợi người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời