19/06/2024 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quý xuân
季春

Tác giả: Nghiêm Duy - 嚴維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2014 11:31

 

Nguyên tác

江南季春天,
蓴葉細如弦。
池邊草作徑,
湖上葉如船。

Phiên âm

Giang Nam quý xuân thiên,
Thuần diệp tế như huyền.
Trì biên thảo tác kính,
Hồ thượng diệp như thuyền.

Dịch nghĩa

Ngày cuối xuân ở Giang Nam,
Lá rau dút nhỏ như dây đàn.
Cỏ ở bờ ao mọc lan ra đường mòn,
Lá trên hồ giống như chiếc thuyền.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân Giang Nam đang vào độ cuối
Rau dút thon như sợi dây đàn
Bờ ao cỏ lấn lối mòn
Lá sen trông giống thuyền con trên hồ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Duy » Quý xuân