Chén rượu tình xuân mãi ấm nồng
Hoa đời hạnh phúc cũng tròn bông
Trao cành lộc biếc ngày sum họp
Khoả cụm mây ngà thuở ngóng trông
Giọng hát ngọt ngào môi nụ thắm
Vần thơ cháy bỏng trái tim hồng
Đêm này rót cạn niềm thương nhớ
Chén rượu tình xuân mãi ấm nồng!