Đời ta dừng chốn phồn hoa
Tiêu dao thảng thích chăng là dừng đâu
Bóng cây dừng ở mái đầu
Cửa sài dừng được chân nào loanh quanh
Mùi ngon dừng vị rau lành
Niềm vui dừng ở trẻ ranh trong nhà
Bình minh dừng thú rượu trà
Đời mà dừng rượu khiến ta phiền lòng
Dừng thì đêm thức chong chong
Dừng thì sáng dậy chẳng mong cất đầu
Ngày nào cũng muốn dừng mau
Dừng thôi khí huyết lại đau mấy lần
Dừng rồi vui bớt mấy phân
Biết rằng dừng được thì thân sẽ cường
Dừng được là chuyện thiện lương
Hôm nay dừng được tuyệt đường say sưa
Từ đây dừng hẳn xin chừa
Dừng bên mép nước lưa thưa dâu ngàn
Thanh xuân dừng giữa dung nhan
Ngàn năm dừng lại trên ngàn vạn năm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.