20/07/2024 12:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ tửu
止酒

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2018 11:46

 

Nguyên tác

居止次城邑,
逍遙自閒止。
坐止高蔭下,
步止蓽門里。
好味止園葵,
大歡止稚子。
平生不止酒,
止酒情無喜。
暮止不安寖,
晨止不能起;
日日欲止之,
營衛止不理。
徒知止不樂,
未知止利己;
始覺止為善,
今朝真止矣!
從此一止去,
將止扶桑涘。
清顏止宿容,
奚止千萬祀。

Phiên âm

Cư chỉ thứ thành ấp,
Tiêu dao tự nhàn chỉ.
Toạ chỉ cao âm hạ,
Bộ chỉ tất môn lý.
Hảo vị chỉ viên quỳ,
Đại hoan chỉ trĩ tử.
Bình sinh bất chỉ tửu,
Chỉ tửu tình vô hỷ.
Mộ chỉ bất an tẩm,
Thần chỉ bất năng khỉ;
Nhật nhật dục chỉ chi,
Dinh vệ chỉ bất lý.
Đồ tri chỉ bất lạc,
Vị tri chỉ lợi kỷ;
Thuỷ giác chỉ vy thiện,
Kim triêu chân chỉ hỹ!
Tòng thử nhất chỉ khứ,
Tương chỉ Phù Tang sĩ.
Thanh nhan chỉ túc dung,
Hề chỉ thiên vạn tự.

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Đời ta dừng chốn phồn hoa
Tiêu dao thảng thích chăng là dừng đâu
Bóng cây dừng ở mái đầu
Cửa sài dừng được chân nào loanh quanh
Mùi ngon dừng vị rau lành
Niềm vui dừng ở trẻ ranh trong nhà
Bình minh dừng thú rượu trà
Đời mà dừng rượu khiến ta phiền lòng
Dừng thì đêm thức chong chong
Dừng thì sáng dậy chẳng mong cất đầu
Ngày nào cũng muốn dừng mau
Dừng thôi khí huyết lại đau mấy lần
Dừng rồi vui bớt mấy phân
Biết rằng dừng được thì thân sẽ cường
Dừng được là chuyện thiện lương
Hôm nay dừng được tuyệt đường say sưa
Từ đây dừng hẳn xin chừa
Dừng bên mép nước lưa thưa dâu ngàn
Thanh xuân dừng giữa dung nhan
Ngàn năm dừng lại trên ngàn vạn năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Chỉ tửu