(Độc vận tửu)

Răn thay tửu;
Răn thay tửu!

Tửu nhập đa ngôn;
Tửu năng tứ bạo.

Tiếng tăm con họ ma men;
Dòng dõi cháu bà chúa gạo.

Tửu thì tính nhiệt, vốn bà Nghi được phép nấu nung;
Uống thấy vị ngon, vậy vua Vũ có lời răn bảo.

Kìa vua Kiệt tích tao nên núi, đánh trống reo trâu uống tửu trì;
Nọ ông Lưu bị tửu qua đầm, tuốt gươm chém rắn nằm đương đạo.

Đổng Trác rượu say đêm tối, tưởng vì hùm quen mặt đưa chân;
Dương Công nằm vật rừng than, như có chó vẫy đuôi kéo áo.

Ấy vãng sự những người tài trí, cơn dở dang còn phải say sưa;
Huống hậu lai những kẻ tiện vi, khi quá chén càng thêm nhộn nhạo.

Gian tay hàng xóm hàng bày;
Họp mặt ngôi lềnh ngôi lão.

Của tươi theo khói, xì xèo ốc nướng cua rang;
Vật tốt đương hơi, túc tắc trạch bung lươn sáo.

Thóc mách tìm quả khế chùm sung;
Cóp nhặt để quả cam trái táo.

Tôm khô gỏi sứa, vật đường bể tanh tao;
Lá lộc rau thơm, giống quanh vườn vơ váo.

Sớm hành hoa thịt nạc sáo thuôn;
Trưa cá quả thì là nấu cháo.

Tiết dê tích đó dở dang;
Đầu chó trữ đây khô ráo.

Ấy những vị ngon;
Này là cuộc rượu.

Bát trân gia củ khởi, thơm phức phức trầm hương;
Ngữ tích bổ lộc nhung, ngọt lừ lừ cam thảo.

Kèo thông rót cúc, treo chuông dốc chén tưng bừng;
Cạn lọ nghiêng hồ, vuốt mặt vỗ đùi nhâng nháo.

Mắt đỏ hoe, trợn trợn trừng trừng;
Mặt tái mét, vênh vênh váo váo.

Sáo lau quản sậy, kể cung trầm năm ba tiếng nghiêu ngao;
Phách đũa dịp mâm, hát tiếng thổng một vài câu sốc sáo.

Phú độc lạc đòi tay dật sĩ, kể câu xuôi câu ngược lăng nhăng;
Khúc thái bình học cách thi nhân, đọc chữ được chữ chăng lếu láo.

Miệng lắp bắp tiếng to tiếng nhỏ, giức ồn ào như ếch thấy mưa;
Áo lôi thôi giọt thấp giọt cao, đi thất thểu như cò phải bão.

Gật gù nhổ vặt như tơ;
Lảm nhảm nói dai như chão.

Hống hát đánh con chửi vợ, mắt quắm diều hâu;
Hung hăng chửi chó mắng mèo, cổ giương rắn dáo.

Khi chửa chén tề tề bái bái, những rụt cổ rùa;
Cơn thị hùng thế thế thần thần, lại vểnh râu cáo.

Bắc chân ngồi xếch xác, kho sư tử vãi chài;
Vùi đầu ngáy phì phò, chăn phù dung quấn pháo.

Trà năng giải khát, canh khuya dồn con trẻ hâm chè;
Trúc dĩ bổ lao, gà áy giục mẹ già nấu cháo.

Thấy việc làm yếu như cái sến;
Ngửi hơi rượu tỉnh như con sáo.

Đọc thấy chữ tà tâm đãng tính, tửu nghi thìn, tửu nghi thìn;
Xem thấy câu hành huyết khu phong, tửu thời mão, tửu thời mão.

Ấy vậy:
Tửu bất khả vô;
Cổ chi sở hữu.

Song mà:
Ẩm bất quá bôi;
Thị vi đại bửu.


Bài phú đăng trên Nam Phong tạp chí, không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]