25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tấn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2008 07:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 31/07/2008 20:32

雜詩其一

人生無根蒂,
飄如陌上塵。
分散逐風轉,
此已非常身。
落地為兄弟,
何必骨肉親?
得歡當作樂,
斗酒聚比鄰。
盛年不重來,
一日難再晨。
及時當勉勵,
歲月不待人。

 

Tạp thi kỳ 1

Nhân sinh vô căn đế
Phiêu như mạch thượng trần
Phân tán trục phong chuyển
Thử dĩ phi thường thân
Lạc địa vi huynh đệ
Hà tất cốt nhục thân?
Đắc hoan đương tác nhạc
Đấu tửu tụ tỉ lân
Thịnh niên bất trùng lai
Nhất nhật nan tái thần
Cập thời đương miễn lệ
Tuế nguyệt bất đãi nhân

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Bụi người chẳng biết từ đâu
Phiêu linh ấy cũng một màu thế nhân
Tơi bời theo gió xoay vần
Cái thân bụi bặm là thân vô thường.
Kết anh em há đường cốt nhục?
Ai cũng là mảy tục trần gian
Khi vui khúc nhạc cung đàn
Xóm giềng tụ tập uống tràn canh thâu.
Mùa này được mùa sau lại mất
Một ngày khó hai lúc bình minh,
Vụ mùa mình gắng sức mình
Thoi đưa ngày tháng chùng chình chi đâu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đời người như mây nổi
Như bụi bay trên đường
Tan ra cuốn theo gió
Tuổi này đã lạ thường
Xóm giềng là huynh đệ
Há ruột thịt mới thân?
Được vui là thoả thích
Chén rượi tụ xa gần
Năm tốt không liền đến
Ngày chẳng hai sớm mai
Với thời gian gắng sức
Năm tháng nào đợi ai

35.00
Trả lời