08/02/2023 16:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 1
雜詩其一

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2008 07:18

 

Nguyên tác

人生無根蒂,
飄如陌上塵。
分散逐風轉,
此已非常身。
落地為兄弟,
何必骨肉親?
得歡當作樂,
斗酒聚比鄰。
盛年不重來,
一日難再晨。
及時當勉勵,
歲月不待人。

Phiên âm

Nhân sinh vô căn đế
Phiêu như mạch thượng trần
Phân tán trục phong chuyển
Thử dĩ phi thường thân
Lạc địa vi huynh đệ
Hà tất cốt nhục thân?
Đắc hoan đương tác nhạc
Đấu tửu tụ tỉ lân
Thịnh niên bất trùng lai
Nhất nhật nan tái thần
Cập thời đương miễn lệ
Tuế nguyệt bất đãi nhân

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Bụi người chẳng biết từ đâu
Phiêu linh ấy cũng một màu thế nhân
Tơi bời theo gió xoay vần
Cái thân bụi bặm là thân vô thường.
Kết anh em há đường cốt nhục?
Ai cũng là mảy tục trần gian
Khi vui khúc nhạc cung đàn
Xóm giềng tụ tập uống tràn canh thâu.
Mùa này được mùa sau lại mất
Một ngày khó hai lúc bình minh,
Vụ mùa mình gắng sức mình
Thoi đưa ngày tháng chùng chình chi đâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Tạp thi kỳ 1